Need oleme meie

Oleme inimestele andnud säästliku kulutamise nõuandeid üle 100 aasta ning tänaseks oleme kasvanud juhtivaks krediidihaldusteenuste sõltumatuks eksperdiks.

Lindorffist lühidalt

Lindorff on asutatud 1898. aastal ja tegutsenud üle 100 aasta, aidates inimesi nende rahaasjade haldamisel. Tänaseks töötab Lindorffis 12 riigis 4400 inimest. Oleme tugevad finantstööstuses, kus hoiame Euroopas juhtivat positsiooni.

Meie peakontor asub Norra pealinnas Oslos, kus Eynar Lindorff ettevõtte ka asutas. Meie enamusosalus kuulub Nordic Capital Fundile.

Meie edukus väljendub hästi ka finantstulemustes. 2016. aastal teenisime puhastulu 647 miljonit eurot (2015. aastal 534 miljonit eurot). Meie kasv on olnud viimasel kümnendil püsiv ning me toetume oma ajaloole ja kogemustele, et olla valdkonna liider ka 2017. aastal.

Lisainfot meie finantstulemustest saate lugeda meie investorite lehelt (inglise keeles)

Tuija Keronen Tegevjuht Lindorff Suomi
Tuija Keronen, Tegevjuht - Lindorff Eesti

Meie väärtused

Tegutseme Lindorffis lähtudes oma põhiväärtustest. Oleme uhked selle üle, mida me teeme ja innustame üksteist olema edukad. Meie neli põhiväärtust loovad aluse, kuidas me oma äritegevust ja tulemuslikkust juhime ning valdkonna tulevikku kujundame.

Lindorffers
Professionaalsus
Lindorffers
Kliendikesksus
Lindorffers
Tulemustele orienteeritus
Lindorffers
Hoolivus

Krediidihaldusvaldkonna tuleviku kujundamine

Meie valdkonnas on sündimas suuri muudatusi ja need on kiiremad kui kunagi varem. Rahvusvahelistel seadustel põhinevad regulatiivsed õigusaktid mõjutavad nii meid kui ka meie partnereid selles, mida me saame ja mida me ei saa teha. Suuremahulised andmed, sotsiaalmeedia, robootika ja integreeritud lahendused on teemad, millega peame kursis olema.

MEIE VALDKOND ON SILMITSI SUURTE MUUDATUSTEGA. MEIE ÜLESANNE ON JÄTKATA UUENDUSTEGA, ET LUUA PARIMAID LAHENDUSI

Meie eesmärk on olla teerajaja kõikidel meie turgudel. Soovime leida uusi võimalusi ning läbi uuenduste pakkuda parimat teenindust oma partneritele ja nende klientidele. Me ei näe takistusi, me näeme ainult võimalusi.

„Meie ambitsioon on olla digitaalne ettevõte. Püüdleme pidevalt selle poole, et pakkuda oma klientidele paremaid teenuseid.“

Kuhu me suundume

Meie jaoks tähendab inimeste aitamine rahaasjadega hakkama saamisel nende elukvaliteedi parandamist. Meie eesmärk on häid tavasid järgides jõuda võlgnevuse tasumiseni võimalikult kiiresti.

Kui meie koostööpartner soovib inimesega jätkata kliendisuhet ka pärast võla tasumist, siis meie kliendikeskne teenindus toetab seda soovi.

Meie partner saab meid usaldada ning me oleme Lindorffis uhked selle üle mida me teeme, kuidas püüdleme uuenduste poole ja innustame üksteist ületama ootusi.

Veendumaks, et kõik meie riigid järgivaid ühtset standardit, oleme välja arendanud "Lindorffi äritegevuse põhimõtted".

Lindorffi äritegevuse põhimõtete kohta saate lisateavet lugeda siit (inglise keeles).

Veendumaks, et kõik meie riigid järgivaid ühtset standardit, oleme välja arendanud "Lindorffi äritegevuse põhimõtted"