LOGIGE SISSE LINDORFFI ISETEENINDUSSE

Võlgnevusega seotud infot saate vaadata internetist aadressil www.lindorff24.ee. Info on teile kättesaadav ööpäevaringselt, kõikjal ja igast seadmest.

X

Mis juhtub, kui ma arvet õigeaegselt ei tasu?

Te pole oma arvet õigel ajal tasunud. Kui soovite teada, mis saab edasi, klõpsake allolevatel piltidel.
Meeldetuletus

Meeldetuletus

Loe edasi
Meeldetuletus

Kui te arvet maksetähtpäevaks ei tasu, siis saadab võlausaldaja või tema esindaja teile maksemeeldetuletuse. Meeldetuletus annab infot tasumata arve suuruse kohta ja juhised, kuidas arvet tasuda.

Lisanduv sissenõudmiskulu: 5 eurot  

Esimene  maksemeeldetuletus

Esimene maksemeeldetuletus

Loe edasi
Esimene maksemeeldetuletus

Maksemeeldetuletus saadetakse siis, kui makse ei ole meeldetuletusel märgitud tähtpäevaks laekunud. Lindorffis saadetakse maksemeeldetuletus umbes kahe nädala jooksul pärast meeldetuletuse saatmist. Kui te arvet maksta ei saa ja sellest maksemeeldetuletuse saatjat ei teavita, siis jätkatakse sissenõudmist. Teie andmed edastatakse maksehäireregistrisse. 

Lisanduv sissenõudmiskulu:
võlgnevuse suurus kuni 500 eurot: 15 eurot
võlgnevuse suurus 500-1000 eurot: 20 eurot
võlgnevuse suurus üle 1000 euro: 30 eurot

Teine maksemeeldetuletus

Teine maksemeeldetuletus

Loe edasi
Teine maksemeeldetuletus

Teine maksemeeldetuletus saadetakse siis, kui makse ei ole esimesel maksemeeldetuletusel märgitud tähtpäevaks laekunud. Ärge enam viivitage, võtke meiega ühendust maksekokkuleppe või maksegraafiku sõlmimiseks. Maksekokkuleppe sõlmimiseks logige sisse Iseteenindusse või helistage meile.

Lisanduv sissenõudmiskulu:
võlgnevuse suurus on kuni 500 eurot: 20 eurot
võlgnevuse suurus 500-1000 eurot: 25 eurot
võlgnevuse suurus on üle 1000 euro: 40 eurot
Kokku saadetakse teile kuni 3 maksemeeldetuletust.
Lisanduv sissenõudmiskulu kolmandal kirjal võib olla kuni 50 eurot

Kohtukutse

Kohtukutse

Loe edasi
Kohtukutse

Kui makse on endiselt tasumata või te pole maksegraafikust kinni pidanud, on teenuse osutajal või inkassofirmal õigus pöörduda kohtusse. Olenevalt võlasumma suurusest toimub kohtus kas maksekäsu kiirmenetlus või hagimenetlus. Viimase puhul saadab kohus teile tutvumiseks hagi aluseks olevad dokumendid koos hagiavaldusega.

Kohtuotsus

Kohtuotsus

Loe edasi
Kohtuotsus

Maksekäsk kiirmenetluses kuulub viivitamatult täitmisele. Kohtuotsus hagimenetluses jõustub vastavalt seaduses sätestatule.

Täitemenetlus

Täitemenetlus

Loe edasi
Täitemenetlus

Kui jätad kohtuotsuse alusel välja mõistetud võlgnevuse tasumata, siis saadetakse nõue sundtäitmisele. Sundtäitmisega tegeleb kohtutäitur.

Vajadusel teostab kohtutäitur võlgniku vara arestimise.