Meie lahendused

Ühiskond, kus elu keerleb ümber krediidi, vajab partnereid, kes aitaksid nii võlausaldajaid kui ka nende kliente. Oleme Euroopa juhtiv krediidihaldusteenuste pakkuja, kes on oma kliente aidanud juba üle 100 aasta.
Lindorffer
Oleme uhked, et saame oma klientidele pakkuda esmaklassilist võlgade sissenõudmisteenust.

Rohkem kui 100-aastasele kogemusele tuginedes suudame oma partnereid ja nende kliente aidata viisil, mis tagab majanduse sujuva toimimise ja kasvamise.

Meie ülesanne on tuua lõpp-kliendid tagasi jätkusuutliku tarbimise juurde.

Me aitame ettevõtetel laenu andmisel langetada tasakaalustatud otsuseid, tähtpäevaks tasumata arveid meelde tuletada ja võlgnevusi tulemuslikult, kuid klienti lugipidavalt, hallata. Meie partnerid usaldavad meid võlahalduses ning viis, kuidas me nende klientidega suhtleme, toetab nende head mainet. See on valdkond, mida me võtame väga tõsiselt ning panustame iga päev sellesse, et meie võlahaldus oleks maailmaklassi tasemel.


Lindorffer

Krediidivõimekuse hinnang

Müües järelmaksuga või väljastades laenusid tuleb teha hästi läbimõeldud otsuseid, mis põhinevad kogu teadaoleval informatsioonil.

Meie teadmised klientide maksekäitumistest aitavad meie partneritel langetada otsuseid, kellele anda laenu ja kellele mitte.


Võlgade sissenõudmine

Laenu andmine ja järelmaksuga müümine tuginevad eeskätt usaldusele. Teie ja kliendi vaheline usaldus aon aluseks sellele, et klient ka kohustustest kinni peab.

Meie pakutud teenusel, mis ühendab Teid ja klienti, on tähtis roll krediidipõhiselt toimivas ühiskonnas. Meie aitame klientidel täita oma kohustusi ning usume, et seda tuleb teha kõrgemaid eetilisi norme järgides. Oleme partner Eesti edukamatele ja suurematele ettevõtetele, kelle jaoks edukas võlgade sissenõudmine tähendab mõlemaid osapooli rahuldavate kokkulepete saavutamist ning toob mittemaksvad kliendid tagasi maksvate klientide hulka.

Soovite kiirenda oma ettevõtte rahavoogu ja tõsta kliendirahulolu? Võtke meiega ühendust.

Lindorffer

Lindorffer

Võlgade ost

Võlgade sissenõudmine võib võtta kaua aega. Pikka aega tasumata arved kantakse krediidikahjumisse ning see võib avaldada bilansile negatiivset mõju. Meie võime muuta ettevõtte tasumata arved rahaks. Lindorffi pikaajaline kogemus ja valdkonnateadmine, mida kasutatakse võlanõuete analüüsimisel ja hindamisel, võimaldab korrektselt hinnata portfelli väärtust ning pakkuda alati õiglast hinda.

Võtke meiega ühendust ja küsige pakkumist.